Zakończone wystawy dotyczące twórczości Waldemara Majora Fydrycha od 2019 roku