Obecne i minione wystawy twórczości Waldemara Majora Fydrycha