Krasnoludki w PRL (1 czerwca 1987)

Zorganizowany w dniu 1 czerwca 1987 r. happening Krasnoludki był pierwszą akcją, w której świadomie wykorzystano obecność milicjantów podczas akcji. Zgodnie z założeniami happeningu ich rola miała sprowadzać się do ścigania i aresztowania ubranych w czapki Krasnoludków t.j. uczestników tego niecodziennego happeningu.

Więcej o tym happeningu dowiecie się Państwo na stronie internetowego Muzeum Pomarańczowej Alternatywy