Foto: Mieczysław Michalak

Rocznica Stanu Wojennego

Happening odbywa się w momencie, gdy między Lechem Wałęsą i Solidarnością a Generałem Wojciechem Jaruzelskim trwają zaawansowane już rokowania. Akcja ta ma pewne przesłanie pacyfistyczne. We Wrocławiu sporządzone są z kartonu akcesoria stanu wojennego: tarcze, czołgi i pałki. Zgromadzeni organizują pochód, po czym urządzają widowisko.

Więcej o tym happeningu dowiecie się Państwo na stronie internetowego Muzeum Pomarańczowej Alternatywy