Nie ma wolności bez krasnoludków


Uprawiam Malarstwo Dialektyczne
Wielkich Form Społecznych.
Zgodnie z Dialektyką Heglowską,
Ilość przeradza się w Jakość,
Czyli im więcej Krasnoludków,
tym lepiej.


Waldemar "Major" Fydrych
(na komisariacie milicji w Łodzi
podczas stanu wojennego jesienią 1982 roku)